Sen de İnternetten Kazanmaya Başla !

Mühendislik bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır. Mühendisler, köprüler, tıbbi teçhizatlar, zehirli atıkları temizleme yolları ve toplu taşıma sistemleri tasarlar. Bir başka deyişle mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir.

Mühendislikte çeşitli seçenekler mevcuttur. Mesela araştırma, tasarım, analiz etme, geliştirme, test etme ve pazarlama gibi.

Eğer yeni şeyler keşfetmeye ilgi duyuyorsanız, kariyer olarak araştırma mühendisliğini düşünebilirsiniz.

Hayal gücü ve yaratıcılığa sahip iseniz, tasarım mühendisliği size daha uygundur.

Analitik mühendislikteki çalışmalar çoğunlukla matematik ve fen derslerine benzer.

Laboratuar çalışmalarını ve deney yapmayı seviyorsanız geliştirme mühendisliğini tercih edebilirsiniz.

En önemli beş alan: Kimya, inşaat, elektrik, endüstri ve makine mühendislikleridir. Ayrıca başka branşlar da mevcuttur. Uzay, okyanus, nükleer, biyomedikal ve çevre mühendislikleri gibi.

Kime mühendis denir, kimler mühendis olabilir, mühendisliğin belirgin özellikleri nelerdir?

a- Bir mühendisi pratik olarak şöyle tarif edebiliriz. Mühendis içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme kazandıran insandır. Örnek olarak, ayda 1000 soğutucu üreten bir kuruluş çatısı altına giren mühendis üretimi 1100 e 1200 e çıkartmayı hedef olarak benimseyip başarmalıdır. Ücretini de bu üretim artışından pay olarak almalıdır.

b- Mühendis kendine güveni tam, cesur insan demektir. Kararsız ve zayıf karakterli insanlar iyi bir mühendislik eğitimi alsa bile uygulamada asla başarılı olamazlar.

c- Mühendis demek, mühendisliğin sembolü olan cetvelden daha düzgün insan demektir. Asla yalan söyleyip demagoji yapmaz. Yalan söyleyip demagoji yapanlar asla mühendislik yapamazlar.

d- Mühendisler sürekli olarak büyük yatırım projelerinde karar mercii olduklarından ulusal çıkarları daima her türlü çıkarın üstünde tutarlar. Sorumluluğu altındaki projelere ilgi duyan kurumların özel ilgi alakalarını şiddetle ret eder.

e- Mühendisler riski severler ve risk ile birlikte yaşamayı bir yaşam biçimi olarak kabul ederler. Cephedeki bir asker gibi kendini, ulusunun yapmış olduğu teknolojik bağımsızlık savaşının bir cephe komutanı olarak görür.

f- Mühendisler kendi mesleklerini daima politik ve siyasi tartışmalardan uzak tutar. Siyasi kamplaşmalardan uzak durup, bir geniş cephe içinde ulusunun teknolojik bağımsızlık savaşı içinde yerini alır. Uygulamalarında asla partizanca davranmaz ve partizanca yapılan baskılara da boyun eğmez.

g-Mühendisler yüksek ücret bile teklif edilse sabit bir ücrete bağlı kalıp çalışmaz. Ücretini çatısı altında çalıştığı kuruma sağladığı üretim artışından hakkı olarak, yani payını alır. Dolayısıyla asla bir mühendisin ücretine sınır konamaz. Üretimi artırdığı oranda yüksek payı hakkı olarak alır.

h- Mühendisler makinelerden ziyade insanların sevk idaresinden sorumlu oldukları için insanlar ile iyi iletişim içinde olup toplumcu ve ulusçu anlayışa sahip olmalıdırlar.

i- Mühendis ulusuna ve topluma daha faydalı olabilmek için mevcut kurumlarda iş bulamaz ise kendi işini kendi kurmalıdır. Bu konuda kimseye yük olmamalıdır. Hele devlete hiç yük olmamalıdır.

Uzay roket mühendisliği
Dosya:Aerospace vehicle examples.jpg
Uzay ve roket mühendisleri ticari havacılık, milli güvenlik ve uzay araştırmaları yaparlar. 1990 yılında bu mühendisler "Hubble uzay teleskopu"unun uzaya fırlatılmasına yardım ettiler. Bu roket belli bir yörüngeyi izleyip daha önce gördüğümüzün 10 kat daha uzağını görmemizi sağlıyordu.

Ziraat mühendisliği

Ziraat mühendisleri çiftlik işletir, gıda üretim cihazları geliştirir, korur, çiftlik hayvanları için barınaklar yapar, kurutma, sulama ve atıklardan kurtulma sistemleri geliştirirler. Bazen bu mühendisler 'EPCOT land Parilion' gibi laboratuarlarda çeşitli deneyler yaparlar. Mesela kapalı alan çiftlik tekniklerinden "hidroponik" üzerine. "Hidroponik", bitkileri temiz su içinde yetiştirme bilim dalıdır.

Mimari mühendisliği

Mimari mühendislerin amacı binaların sağlamlığı, inşa metodları ve projelerinin takibidir. Örneğin, ABD'nin güneybatısında nüfusun artması ve yerin kumsal olması sebebiyle, mimari mühendisleri böyle bir yerde bina yapımının yeni yollarını araştırıp inceliyorlar.

Bio/Biomedikal mühendislik

Biomühendislik biyoloji ve mühendislik içerir. Bu mühendislerin bazıları biyoloji ve tıp doktorlarıyla beraber çalışarak tıbbi cihaz, suni organ ve prostetik cihazlar geliştirirler. Bazıları ise teknoloji ve insanları ilgilendiren problemleri araştırmaktadırlar. Mesela: Gün boyunca bilgisayar önünde çalışmak insan sağlığını nasıl etkiler?

Seramik mühendisliği

Seramik mühendisleri balçığı, ametal mineralleri veya asit silisit tuzlarını, araba parçalarını (uzay istasyonlarında kullanılan) borular ve güneş enerjisini toplayan paneller gibi seramik ürünlerine çeviren işlemleri yönetirler.

Kimya mühendisliği

Kimya mühendisliği sıvı ve gazları işleyip kullanmayı içerir. Örneğin bazı kimya mühendisleri deniz suyunu tuzdan ayırıp içilir hale getirme yollarını araştırırlar. Kimya mühendislerinin çoğu petrol ve plastiğin birbirinden farklı ve bağımsız şeyler olmalarına rağmen ikisiyle de çalışırlar. 'Çevre Mühendisliği' kimya mühendisliğinin belli alanlarında uygulanır, mesela hava kirliliğinin kontrolünde.

İnşaat Mühendisliği

En büyük mühendislik dallarından biri olan İnşaat mühendisliği, binalar, köprüler, barajlar, yollar ve diğer yapılarla ilgilenir. İnşaat mühendisleri yüksek binalar, havalimanları, su işletme merkezleri ve sıhhi şartları geliştirme merkezleri planlayıp projelerini yaparlar ve yapımını yönetirler. Mesela inşaat mühendislerinin üzerinde çalıştığı manyetik kaldırmayla hareket eden trenler için özel ray projesi sayesinde gelecekte çevreyi kirletmeyen ve çok verimli trenlerle saatte 200-300 km hızla sahilden sahile gidilebilecek.İ nşaat mühendisleri hata yaptığında neler olabileceğine bir bakın! 'Tacoma Narrows' köprüsü yapıldıktan sadece 4 ay sonra 1940 yılının 7 Ekim'inde, saatte 42 mil hızındaki fırtına sırasında sarsılarak harap olmuştur.

Bilgisayar/Yazılım mühendisliği

Bilgisayar mühendisleri yapımı, planlamayı ve işletmeyi içeren bütün bilgisayar sistemleriyle ilgilenir. Bu mühendislerin bazıları ise rakamsal sistemler, işletim sistemleri, bilgisayar şebekeleri ve yazılım gibi alanlarda uzmanlaşırlar. Mesela köprüler yapılmadan önce onun her bir noktasını sağlamlık testinden geçirmek için simülasyon yazılım programlarını dizayn ederler.

Elektrik mühendisleri

Elektrik mühendisliği, bünyesinde en çok mühendis bulunduran mühendislik dalıdır. Elektrik mühendisliği, elektrik cihazları, sistemleri ve elektriğin kullanımıyla ilgili her şeyi kapsar. Elektrik mühendisleri enerji üreten merkezlerde, bilgisayar ve başka elektrik cihazları üzerinde çalışırlar.

Çevre mühendisliği

Çevre mühendisleri; su dağıtım sistemleri ve geri dönüşüm metodları geliştirme, kanalizasyon suyunu arıtma, su, hava ve toprakta kirliliği önleme ve kontrol etme konularında çalışmaktadırlar. Çevre mühendisleri sürekli olarak hava kirliliğini ve zehirli maddelerin çevreye verdikleri zararları azaltma yollarını ararlar.

Yangın mühendisliği

Yangın mühendisi yanmayı önlemek ve söndürmek için çeşitli sistem ve teçhizatların tasarımını yapar. Bu alanın mühendisleri binalardaki yangın güvenliği için de çalışır.

Endüstri mühendisliği

Endüstri mühendisleri insanlar, bilgi, enerji, malzemeler ve makinelerin üretim sürecine sokulmasını düzenler. Bu mühendisler fabrika tasarımı ve yönetimi, kalite kontrolü ve insan kaynaklarıyla uğraşırlar. Yüksek teknoloji üreten şirketlerin yeni fabrikaları için en iyi yerleşim yerini tespit etmeye çalışırlar.

İmalat mühendisliği

İmalat mühendisleri alet ve teçhizatların tasarımını yaparlar ve buna ilaveten üretim kontrolünden makineleştirme ve otomasyona kadar tüm alanlarda bu alet ve teçhizatlarla çalışırlar. İmalat mühendisleri aşı üreten hassas aletleri de yaparlar. Bu uzmanlar imalat sistemlerini geliştirir ve pek çok endüstrileşmiş ülkenin birbiriyle rekabet halinde olmasını sağlar.

Mekanik mühendisliği

Mekanik mühendisleri mekanik ve enerji prensiplerini, motor ve lokomotif gibi makineler yapmak için kullanırlar. Bazı mühendisler havalandırma, soğutma, imalat, kaynak yapma ve robot gibi konularda çalışırlar. Bunlar engelli insanların yürümek için kullandıkları robotlu aletlerin tasarımını yaparlar.

Metalürji ve malzeme mühendisliği

Metalürji ve malzeme mühendisleri doğal malzemeleri daha iyi ve yeni malzemeye dönüştürmek üzere çıkarır, işler, temizler, toplar ve üretirler. Metalürji mühendisleri sadece metallerle uğraşırlar.
Mesela, metalürji ve malzeme mühendisleri savaş uçaklarının radarlara görünmemesini sağlayacak Amerikan "stealth" teknolojisini geliştirmiştir.

Mineral ve maden mühendisliği

Mineral ve maden mühendisleri yeraltındaki mineralleri tespit eder, çıkarır. Maden mühendisleri maden ocakları bulur, yapımlarını denetler, çıkarılan madeni başka yerlere aktarma sistemini geliştirir ve maden çıkarımı bittikten sonra o alanı doğal haline getirirler. Mineral ve maden mühendisleri, yeraltındaki zenginliklerin yerin doğal yapısı bozulmadan ve çevrede yaşayan insanlar rahatsız edilmeden nasıl çıkarılacağı sorusunu cevaplayabilmelidirler.

Nükleer enerji mühendisliği

Nükleer enerji mühendisleri nükleer enerjiyi ısıtma ve tıbbi amaçlar için kullanan fabrikaların tasarımını, geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlar. Bazı nükleer enerji mühendisleri, Mars'a gidecek nükleer uzay aracını yapmak için uğraşmaktadırlar.

Okyanus mühendisliği

Okyanus mühendisleri okyanus kaynaklarını bulma ve kullanma konusuna yönelmişlerdir. Bu mühendisler petrol ve inşaat mühendisliği ile sıkı işbirliği içindedirler. Mesela, okyanus mühendisleri (petrol mühendislerinin işi olan) sualtı petrolüne ya da gaz arama konularına eğilir ya da (inşaat mühendislerinin işi olan) liman tesisatı, su altı makinesi ve petrol platformları gibi tesisat tasarımları da yaparlar.

Ulaşım mühendisliği

Ulaşım mühendisleri insanlar ve eşyalar için güvenli ve pratik ulaşım sağlayan cadde, otoban ve diğer ulaşım sistemlerini dizayn ederler. Mesela, yeni bir stadyum inşa etmeden önce belediye yetkilileri, maçlardan sonra trafik sıkışmala rını önleyecek trafik yollarını planlama görevini ulaşım mühendislerine verir.

Bir Yanıt Bırakın.

Yayını Takip Et | Yorumları Takip Et

Para Kazanmaya Başla!

Tsu Hakkında Herşey !

Tsu.co Ödeme Kanıtları - Paid Checks

Para Kazanmaya Başla!

1 Aylık Sayfa Görüntüleme Sayısı

Powered by Blogger.

tsu.co Türkiye - tsu.co nedir